سفارش تبلیغ
صبا ویژن
[ و به نویسنده خود عبید اللّه بن ابى رافع فرمود : ] دواتت را لیقه بینداز و از جاى تراش تا نوک خامه‏ات را دراز ساز ، و میان سطرها را گشاده دار و حرفها را نزدیک هم آر که چنین کار زیبایى خط را سزاوار است [نهج البلاغه]


ارسال شده توسط امید در 87/11/14:: 3:7 عصر
همیشه دنبال چیزی هستیم که بدان نمی رسیم. همیشه می بینیم که چه چیزی نیست همان را آرزو می کنیم. اگر کمی تأمل کنیم این موضوع آن قدر مهم است که اساس زندگی انسان را تشکیل می دهد. چیزهای پیدا و دست یافتنی چندان برایمان ارزشمند نیستند. در حالی که به نظر می رسد ما در دنیا نباید این گونه باشیم. اصلاً اگر کمی هم ایمان در وجودمان باشد باید به اموری که برایمان حاصل است و مسلماً بدست آمده از ذات حق است راضی باشیم. این خوشنودی خودش هم شیرین است. امروز این حالت را تمرین کردم. نسبت به هر چیزی که برایم حاصل شده بود، بیشتر نخواستم. از کسی طلب چیزی نکردم و درخواستی نداشتم. هر چند می دانستم که ممکن است مشکلات زیادی با کمی رو انداختن حل بشود اما از عزت خودم حتی با جمله ای نکاستم. خوب که دقت کردم دیدم هم حالت خوبی دارم و هم این که لزومی به بیشتر از آنچه برایم حاصل آمده بود، نبود. می دانم که خدا از این طور رفتار کردن خوشش می آید. مگر قرار است عنایات دنیوی حق را کسی دیگر به ما بدهد که از او بخواهیم. خدایا ما را در زندگی - در تمام بخش های آن - حتی در انتظار کسی قرار مده.
کلمات کلیدی :

ارسال شده توسط امید در 87/11/9:: 3:8 عصر
خدایا بگذار همه جا به نظاره تو بنشینم! آن گاه که از زیبایی فانی شعله ورم.
حرارت مجازی ام با زیابیی تو بود که فرو نشست و آن گونه که پیش از این شوق دیدارت می سوختم ، با این زیبایی مجازی نیز به شوق آمده ام. ای خدای راستین من! از غفلت و رنج بی فایده ام تنها به تو پناه می آرم، چه تنها تو می دانی حواس ارایده و نیروی مرا از درون و برون تازه کنی اراده و نیرویی که بی تو سست و ناتوان .    میکل آنژ

آیا می شود
به پاکیزه ترین آسمان ها بار یابم
و در پاره ای رنج ها سهمگین برای روح های دیگر جامی از قدرت باشم،
به شوری سخاوتمندانه دامن زنم و عشقی ناب را فراهم آورم،
حضور دل انگیز فیضی خیرخواهانه باشم،
در هر افاضه ای پرشورتر!
پس باید به سرود خوان نادیدنی
که ترنم موسیقی اش سرود جهانی را سبب می شود بپیوندم     جورج الیوت
(به نقل از کتاب نیایش، جولیت مابی، ترجمه سحر کریمی، محمد جواد ادبی)


کلمات کلیدی :